Oświetlenie LED Toshiba w Bazylice w Krzeszowie

listopad 4th, 2013

Bazylika Mniejsza p.w. Wniebowzięcia NMP to piękna późnobarokowa świątynia z przebogatym wnętrzem, nazywana Europejską Perłą Baroku.

Wymiana oświetlenia ma z jednej strony za zadanie zmniejszenie kosztu energii elektrycznej, a z drugiej właściwe wyeksponowanie rzeźb, fresków i obrazów tak, aby wyeksponować ich rzeczywistą wartość. Ogromne znaczenie ma też konieczność zapewnienie światła, które nie będzie miało negatywnego wpływu na barokowy wystrój świątyni i nie spowoduje degradacji zespołu fresków o tematyce biblijnej i zakonnej.

8308Produkty Toshiba gwarantują spełnienie rygorystycznych wymagań stawianych przez konserwatora zabytków. Dobór odpowiedniej barwy światła przy jednoczesnym wysokim współczynniku oddawania barw był kluczem do podjęcia się tego zadania. Toshiba ma doświadczenie w oświetlaniu obiektów sakralnych i muzealnych, a potwierdzeniem wysokiej jakości produktów, spełniających rygorystyczne wymagania przy tego typu obiektach jest m.in. podpisanie umowy o wyłączności na modernizację oświetlenia Paryskiego Luwru. Zadanie jest realizowane etapami do 2023 roku.

W przypadku Bazyliki w Krzeszowie, Toshiba dostarczy łącznie kilkaset źródeł LED, które zastąpią dotychczas stosowane standardowe źródła światła i pozwolą obniżyć zużycie energii o ponad 65%, przy jednoczesnym lepszym wyeksponowaniu unikalnych dóbr Bazyliki. Wymiana oświetlenia dotyczy również iluminacji zewnętrznej. Zadanie realizowane jest etapowo, a wszystkie prace zostaną zakończone do końca 2014 roku. W pierwszym etapie dostarczono ponad 100 szt. źródeł światła LED.

8309

Partnerzy

partnerzy avc lighting

Katalog

katalog produktow toshiba LEd

Produkty

 produkty toshiba LEd -  AVC Lighting

Newsletter

mailing toshiba LEd - AVC Lighting